Yayın Kurulu

Sahibi:

Değişim Yayınları

Editörler:

M. Kemal Aydın, Sakarya Üniversitesi

Kemal İnat, Sakarya Üniversitesi

Yardımcı Editörler:

Mehmet Zeki Ak, Sakarya Üniversitesi

Murat Yeşiltaş, Marmara Üniversitesi

Ali Balcı, Sakarya Üniversitesi

Kitap Tanıtım Editörü:

Ebru Çiğdem Thwaites, Lancaster University

Web Editörü:

Saltuk Buğrahan KAYACI, Sakarya Üniversitesi

Yayın Kurulu:

İbrahim Efe, Lancaster University

Şener Aktürk, Koç Üniversitesi

John McSweeney, The University of Manchester

Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi,

Nebi Miş, Sakarya Üniversitesi

Şaban Kardaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Fatma Yurttaş, Sakarya Üniversitesi

Suna Gülfer Ihlamur Öner, Marmara Üniversitesi

Yayın Koordinatörü

 Cihan Selek Öz, Sakarya Üniversitesi

Comments are closed.

Thank you for signing up!